Η ζωή στην Himalaya σχετίζεται με την δέσμευσή μας για ακεραιότητα, υπευθυνότητα, εντιμότητα, διαφάνεια και καινοτομία.

Ακεραιότητα: Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας, των συνεργατών μας και όλων όσων συνεργάζονται μαζί μας. Με το να είμαστε ειλικρινείς, συνεπείς και έντιμοι σε όλα όσα κάνουμε, τιμούμε την εμπιστοσύνη τους.


Υπευθυνότητα: Είμαστε υπόλογοι τόσο εσωτερικά απέναντι στην ομάδα μας όσο και εξωτερικά απέναντι σε κάθε ενδιαφερόμενο. Τα συστήματα και οι διαδικασίες μας βοηθούν να εξασφαλίσουμε αυτή την ευθύνη μας σε κάθε βήμα.


Εντιμότητα: Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στους κανόνες που έχουμε ορίσει και καθοδηγούμαστε από την ηθική μας. Αυτό μας βοηθάει να λαμβάνουμε αμερόληπτες αποφάσεις και να αντιμετωπίζουμε δίκαια όλα τα μέρη.


Διαφάνεια: Το να είμαστε ανοιχτοί στις σχέσεις μας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εργασιακής ηθικής μας. Είτε πρόκειται για την αλληλεπίδρασή μας με τους αγρότες που καλλιεργούν τα φυτά μας, τους προμηθευτές που μας προμηθεύουν υλικά, είτε με τους πελάτες που αγοράζουν τα προϊόντα μας, εμείς πιστεύουμε ότι η διαφάνεια μας βοηθάει να δημιουργούμε συνεργασίες για μια ζωή.

Καινοτομία: Η καινοτομία που επιδιώκουμε είναι να μεταφέρουμε τις ιδέες μας που γεννώνται μέσα εργαστήριο έξω στον πραγματικό κόσμο. Αυτό μας εμπνέει να ανακαλύπτουμε νέα φάρμακα και να αναπτύσσουμε καινούργια προϊόντα τα οποία θα κάνουν την ζωή των ανθρώπων πιο υγιή και πιο ευτυχισμένη.