Διοργανώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα δωρεάν ενημερωτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια για επαγγελματίες & ιδιώτες

25-26/3/18            

Σεμινάριο Αγιουρβεδικών Τεχνικών (3ος Κύκλος)με τον Dr. Viay Carolin  (δείτε λεπτομέρειες) ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

23-25/3/18            

Σεμινάριο Theta Healing Therapy DNA1 με την Ανασταστία Κουτσουρά (δείτε πληροφορίες) ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

23-24/3/18

Σεμινάριο Αγιουρβεδικών Τεχνικών (2ος Κύκλος)με τον Dr. Viay Carolin  (δείτε λεπτομέρειες) ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

21-22/3/18

Σεμινάριο Αγιουρβεδικών Τεχνικών (1ος Κύκλος)με τον Dr. Viay Carolin (δείτε λεπτομέρειες) ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

5/3/18

      

Δωρεάν ενημερωτικό σεμινάριο Theta Healing

με την Ευαγγελία Κουτσουρά  (δείτε πληροφορίες)

Δειτε τις φώτο