• 1.  Η εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας προς την κοινωνία.
  • 2.  Η συγκέντρωση αποκτημάτων παράλληλα με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας.
  • 3.  Η ικανοποίηση των νόμιμων επιθυμιών σας με τη βοήθεια των αποκτημάτων σας.
  • 4.  Η συνειδητοποίηση ότι στη ζωή υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από τις υποχρεώσεις, τα αποκτήματα και τις επιθυμίες.

Η Αγιουρβεδική φιλοσοφία πιστεύει ότι μόνο το άτομο που διαθέτει ισχυρή ανοσία μπορεί να είναι υγιές.  Οι θεραπευτές αναγνωρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα ως κομμάτι της φύσης (Θεία Μητέρα).  Αυτό το δώρο της είναι που μας δημιούργησε, μας συντηρεί, μας θρέφει και μας προστατεύει από τις εξωτερικές από εμάς επιθέσεις.  Όσο το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι ισχυρό δεν υποφέρουμε από ασθένειες.  Η αρχαία βεδική λέξη για την ανοσία σημαίνει «συγχώρεση της ασθένειας» - υπό την έννοια ότι οι αρνητικές σκέψεις και τρόπος ζωής αποτελούν αιτίες ασθένειας.  Επομένως, η ασθένεια δεν είναι παρά ένα μήνυμα ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αλλαγές… μακάρι όμως να μπορούσαμε να το κατανοήσουμε!  Υπό αυτή την έννοια, η δύναμη προέρχεται από την αλλαγή των πεποιθήσεών μας για τα συμπτώματα.  Η θεραπεία θα έλθει εάν θεωρήσουμε τις κακοτυχίες σαν μια πρόκληση, εάν διώξουμε τις αρνητικές μας σκέψεις για ανθρώπους και γεγονότα.  Μπορούμε να μεταμορφώσουμε την ασθένεια σε «τέλεια ευκαιρία».  Η πνευματική υγεία, λοιπόν, είναι η δυναμική ισορροπία ανάμεσα στην έντονα ολοκληρωμένη προσωπικότητα του ατόμου και στη φύση (μια φύση που θεωρείται ότι περικλείει όλες τις πλευρές της ύπαρξης).  Αυτό όμως είναι δυνατό μόνο όταν οι άνθρωποι δεν ξεχνούν το χρέος τους προς τη φύση.

Συνοψίζοντας:  η Αγιουρβέδα πιστεύει ότι η υγεία απορρέει από τη σχέση (τη συνεκτικότητα) που αναπτύσσεται ανάμεσα στο άτομο, στην προσωπικότητα, και σε όλα όσα υπεισέρχονται στην νοητική, συναισθηματική, ψυχική και πνευματική ύπαρξη.  Πιστεύει επίσης ότι η υγεία απορρέει από την καλή μας σχέση με τους άλλους, από την αναγνώριση των υποχρεώσεών μας προς τη Μητέρα Φύση, από τη συνειδητοποίηση των σκοπών μας και την επιδίωξη των νόμιμων στόχων μας στη ζωή.  Η Αγιουρβεδική φιλοσοφία υποστηρίζει τη σημασία του ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος, ότι η συγχώρεση είναι δύναμη και ότι η αθανασία τελικά δεν είναι απίθανη.