Η αποστολή της Himalaya είναι να καταστήσει την βοτανική ευεξία αναπόσπαστο κομμάτι του κάθε σπιτιού. Επιθυμούμε να είμαστε η πιο αξιόπιστη εταιρεία στο χώρο της βοτανικής φροντίδας της υγείας και η πιο σεβαστή όσο αφορά την ηθική, τις αξίες και την δέσμευσή μας στη βιωσιμότητα.

Η δήλωση της αποστολής μας αναφέρει:

Στόχος μας είναι να καθιερώσουμε την Himalaya ένα εμπορικό όνομα συνώνυμο της υγείας από την «κορυφή μέχρι τα νύχια», που θα έχει τη βάση του στην επιστήμη, θα αξιοποιεί τον πλούτο της φύσης και θα χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη και υγιείς ζωές.

Αναπτυσσόμαστε στις αγορές όλου του κόσμου με μία σε βάθος και μακροπρόθεσμη προσέγγιση, διατηρώντας σε κάθε βήμα τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα.

Σεβόμαστε, συνεργαζόμαστε και αξιοποιούμε τα ταλέντα του κάθε μέλους της οικογένειας της Himalaya καθώς και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες τα προϊόντα της Himalaya παράγονται και/ή καταναλώνονται, προκειμένου να εφαρμόζουμε το σύνολο της πολιτικής μας (από το σπόρο μέχρι το τελικό προϊόν) και να υιοθετούμε αυστηρά οικολογικές φιλικές πρακτικές που υποστηρίζουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε.

Βεβαιώνουμε ότι κάθε εργαζόμενος στην Himalaya υποστηρίζει ένθερμα την υπόσχεσή του να υπερβαίνει τις προσδοκίες του καταναλωτή, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Τίποτα λιγότερο δεν είναι αποδεκτό.

Στην καρδιά της αποστολής της Himalaya βρίσκεται η πεποίθηση ότι όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην καλή υγεία και εμείς αυτό, μέσω της δέσμευσής μας για παροχή φυτικών προϊόντων υγείας βασισμένων στην επιστήμη, προσπαθούμε να το καταστήσουμε δυνατό.