Ο κύριος σκοπός της σύστασης της ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Ε.Α. από όλους εμάς που με το δικό του ρόλο ο καθένας, προήγαγε και προαγάγει την επιστήμη αυτή στην Ελλάδα, είναι η προστασία και η προάσπιση της καλής φήμης της στην Ελλάδα και η διάδοσή της στο Ελληνικό κοινό.

Όντας σε συνεχή επαφή με αντίστοιχα Ινστιτούτα του εξωτερικού και κυρίως της Ινδίας η οποία είναι και η χώρα προέλευσης, με το AYUSH τον επίσημο κρατικό φορέα της Ayurveda στην Ινδία, με το υπουργείο υγείας της Ινδίας, με την Πρεσβεία της Ινδίας στην Ελλάδα, διοργανώνουμε σεμινάρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδίδουμε βιβλία και αρθρογραφούμε με απώτερο σκοπό την καλύτερη ενημέρωση τόσο των ειδικών, όσο και του Ελληνικού κοινού όσον αφορά την επιστήμη της Αγιουρβέδα, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να κάνει σωστότερες επιλογές.

Ο ρόλος της ΕΛ.Ε.Μ.Ε.Ε.Α. είναι επιτακτικός, κυρίως γιατί, από τη στιγμή που δεν έχουν ολοκληρωθεί τα πλήρη νομοθετικά πλαίσια όσον αφορά τις Εναλλακτικές-Ολιστικές θεραπείες και στην Ελλάδα, είναι πολύ πιθανό να παρεισφρύσουν στον χώρο της άτομα μη κατάλληλα να την εκπροσωπήσουν.

Ευχαριστώντας ιδιαίτερα την πρεσβεία της Ινδίας, για την αμέριστη συμπαράστασή του στο έργο μας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία, πρόθυμοι πάντα τόσο για τις προτάσεις σας όσο και για τη συμβολή σας στο έργο μας.

H μη κερδοσκοπική, αστική επιστημονική εταιρεία ΕΛ.E.M.E.E.A. (Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Εφαρμογής της Επιστήμης της Αγιουρβέδα*) συστήθηκε και δημοσιεύθηκε στα βιβλία του πρωτοδικείου Αθηνών στις 21-12-2005, με α/α 18581/21-12-2005. Κύριος σκοπός, η προστασία, προάσπιση και καλή φήμη της επιστήμης της Αγιουρβέδα και τη διάδοσή της στο Ελληνικό κοινό, με τη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, έκδοση βιβλίων, επιστημονικών εντύπων και την επαφή με αντίστοιχα ινστιτούτα του εξωτερικού και άλλες εκδηλώσεις ή ενέργειες, που θα διατηρήσουν το επίπεδο της επιστήμης αυτής στο υψηλό επίπεδο που της αρμόζει και θα την προστατεύσουν από οποιαδήποτε «ερασιτεχνική» ή κερδοσκοπική ενέργεια, μιας και το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με αυτήν, δεν είναι ακόμη σαφές στη χώρα μας. Την ΕΛ.E.M.E.E.A. απαρτίζουν γιατροί, φορείς και επιστήμονες, που προήγαγαν μέσα από τον δικό τους ρόλο την επιστήμη της Αγιουρβέδα στην Ελλάδα όπως: Ανδρέας Τσουρουκτσόγλου, Natural Health Science, Βασίλης Τριτάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος Νομπέλης, Ευάγγελος Γκιγκόντε, Κλημεντίνη Πούλου κ.α.

Πρόεδρος και διαχειρίστρια της ΕΛ.E.M.E.E.A. η Σοφία Παπαδοπούλου,
Χημικός – Ερευνήτρια Αγιουρβέδα, υπεύθυνη της Ayurveda Hellas AE.
*Ayurveda: Πανάρχαιο Ινδικό σύστημα φυσικής υγείας, στο χώρο της παραδοσιακής ιατρικής.