Το μήνυμα της ημέρας

 • Your problem isn't the problem. Your reaction is the problem.

 • You have to fight through some bad days to earn the best days of your life.

 • Stand for what you believe, even if that means standing alone.

 • never approach a bull from the front, a horse from the rear or any idiot from any direction

 • Be so rooted in your being that nobody's absence or presence can disturb your inner peace

 • Never explain yourself, your real friends don't need it, and your enemies won't believe it

 • “Η καλύτερη πηγή της ψυχικής μου ευτυχίας είναι η ειρήνη του μυαλού μου. Αυτό δεν μπορεί να το καταστρέψει τίποτα εκτός από την οργή μου.”
  - Δαλάι Λάμα

 • «Αν το Α είναι η επιτυχία, τότε ο μαθηματικός τύπος είναι Α=Χ+Υ+Ζ, όπου Χ ίσον δουλειά, Υ ίσον παιχνίδι και Ζ ίσον να κρατάς το στόμα σου κλειστό.»                                          - Αλβέρτος Αϊνστάιν

 • Maturity is learning to walk away from people and situations that threaten your peace of mind, self respect, values, morals and self worth

 • The only person I need to compare myself to, is my yesterday self                  - Allison Sue

 • Ποτέ να μη ξεχνάς αυτόν που σε βοήθησε, τη στιγμή που όλοι οι άλλοι έβρισκαν δικαιολογίες.

 • «Ευτυχία είναι όταν αυτά που σκέφτεσαι, αυτά που λες και αυτά που κάνεις, βρίσκονται σε αρμονία.»
  ΓΚΑΝΤΙ