Το μήνυμα της ημέρας

 • Breath. Step back. Think. Then react

 • A positive mind finds opportunity in everything.
  A negative mind finds fault in everything.

 • One day you' ll thank yourself for never giving up!

 • Be the same person privately, publically and personally.

 • The more you try to be special, the more you get hurt. Just be, melt and become part of the wind and the eart; become part of everything, as creation intends.

 • Standing alone doesn't mean I am alone. It means I am strong enough to handle things by myself

 • Don't use your energy to worry. Use your energy to believe.

 • Relations shine by shaking hands in best moments but they blossom by holding hands in critical moments!!!

 • We are not given a good life or a bad life, and it's up to us to make it good or bad.

 • Believe what your heart tells you. Not whta others say.

 • Ο χρόνος διαλύει το περιττό, διατηρεί το απαραίτητο...

 • Όταν εμπιστεύεσαι απόλυτα έναν άνθρωπο, δύο πράγματα μπορεί να κερδίσεις. Ή έναν ΑΝΘΡΩΠΟ για μια ζωή... ή ένα ΜΑΘΗΜΑ ζωής.