Το μήνυμα της ημέρας

 • Stop trying to calm the storm. Calm yourself, the storm will pass.

 • Never make permanent decisions on temporary feelings1.

 • NEVER BE A PRISONER TO YOUR PAST. IT WAS A LESSON, NOT A LIFE SENTENCE.

 • «Μόνο ένας εχθρός μας δίνει την ευκαιρία να εξασκήσουμε την υπομονή μας.»    ΔΑΛΑΙ ΛΑΜΑ

 • Some of the best advice i've been given: "Don't take criticism from people you would never go to for advice".

 • Your problem isn't the problem. Your reaction is the problem.

 • You have to fight through some bad days to earn the best days of your life.

 • Stand for what you believe, even if that means standing alone.

 • never approach a bull from the front, a horse from the rear or any idiot from any direction

 • Be so rooted in your being that nobody's absence or presence can disturb your inner peace

 • Never explain yourself, your real friends don't need it, and your enemies won't believe it

 • “Η καλύτερη πηγή της ψυχικής μου ευτυχίας είναι η ειρήνη του μυαλού μου. Αυτό δεν μπορεί να το καταστρέψει τίποτα εκτός από την οργή μου.”
  - Δαλάι Λάμα