Το μήνυμα της ημέρας

 • Για τους πραγματικά έντιμους ανθρώπους που έχουν αρχές, οι δέκα εντολές του Θεού συνοψίζονται σε μια που είναι γραμμένη πάνω από την είσοδο της μονής Τελέμ: «Κάνε ό,τι θέλεις».
                              Νικολά Σαμφόρ,

 • Habits of happy people:
  Ignore nonsense
  Talk less
  Learn New skills
  Help less fortunate
  Laugh
  Wake up early
  No entitlement

 • «Η επιμονή αντιστοιχεί στο «θέλω». Το πείσμα αντιστοιχεί στο «δεν θέλω».»
                                    Μανώλης Δουκίδης

 • Απο λάθος σε λάθος ανακαλύπτει κανείς όλη την αλήθεια»
                      Φρόιντ

 • A saint was asked, "What is anger"?
  He gave a beautiful answer "It is a punishment we give to our - self, for somebody else's mistake!"

 • Τίποτα αληθινά άξιο δεν προκύπτει από φιλοδοξία ή από ένα απλό αίσθημα καθήκοντος.
  Προκύπτει μάλλον από αγάπη και αφοσίωση προς τους ανθρώπους.
  Άλμπερτ ΑΪνστάνιν

 • Burn your ego before it burns you.

 • "The past is a place of reference
  not a place of residence."

 • The best feeling of happiness is when you're happy
  because you've made someone else happy!

 • How deep is the mud? Depends on who you ask.
  We all go through the same stuff differently.

 • Don't promise when you're happy.
  Don't reply when you're angry.
  Don't decide when you're sad.

 • Your best teacher is your last mistake.