Περιγραφή

Προκαλείται από την παρατεταμένη έκθεση του ατόμου σε χημικές ουσίες με επιβλαβή αποτελέσματα π.χ. καταστροφή του ήπατος.

Παράγοντες Κινδύνου:
Οι δύο πιο συνηθισμένες πηγές δηλητηρίασης είναι η έκθεση σε χημικές ουσίες του νοικοκυριού ή η χημική δηλητηρίαση στο χώρο εργασίας.
Σε περίπτωση που υποψιαστείτε δηλητηρίαση είναι σκόπιμο να απευθυνθείτε αμέσως στο γιατρό.
 

Συμπτώματα

Δερματικά εξανθήματα, δοθιήνες, καταστροφή ζωτικών οργάνων όπως νεφροί ή ήπαρ.