Περιγραφή

Το 60% των ανδρών ηλικίας μεταξύ 40 έως 50 ετών παρουσιάζουν διόγκωση του αδένα του προστάτη.  Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή ως Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη (ΒΡΗ).

Προτάσεις Προϊόντων:
Himplasia:  To Himplasia παρουσιάζει ανταγωνιστική δράση κατά των Α-αδρενοληπτών και ανασταλτική δράση του ενζύμου 5-α-ρεδουκτόζης.  Το Himplasia ανακουφίζει από τα συμπτώματα της Καλοήθους Υπερπλασίας του Προστάτη (ΒΡΗ) μειώνοντας το βάρος του προστάτη.  Επίσης, βελτιώνει την ροή των ούρων ενώ μειώνει τα υπόλοιπα των ούρων ανάμεσα στα διαστήματα της ούρησης, και εμποδίζει το στρωματικό πολλαπλασιασμό στον προστάτη.

Συμπτώματα

Σταδιακή αύξηση της συχνότητας και της επιτακτικής ανάγκης για ούρηση, ξύπνημα κατά τη διάρκεια της νύχτας για ούρηση, δυσκολία και διακοπή της ούρησης και μειωμένη δύναμη των ούρων.  Εάν το πρόβλημα δεν αντιμετωπισθεί, τελικά θα οδηγήσει σε φράξιμο της κύστης.